SMS-Software Solutions - Vi laver SMS-Software løsninger der passer til dig...

 

Med SMS skal man ikke bruge en brevdue mere !!!

Bare skriv " Tænd lys " og så tænder lyset, eller modtag en SMS besked, når der sker noget uventet.

Har du noget der skal overvåges eller styres, og finder du SMS-Software interassant, kommer vi gerne med et oplæg.

Du kan kontakte os ved at klikke her

Hvis det er nødvendigt skræddersyr vi gerne en løsning til dig.
Det kunne være fra en gammel AP Radio styring til ny SMS Modul-8 styring.

Gammel LMR styring af typen AP 700

SMS-Software standard løsning.:

Beskrivelse af GSM Alarm version 1,06 Software for overvågning / styring.

Overvågning af op til 16 forskellige punkter
Styring af op til 16 forskellige enheder via SMS ( f.eks. SMS Modul-8 )
Logistik på alle hændelser med klokkeslæt, dato, GSM nr. samt kommando
Sidste 25 hændelser på skærmbillede
Visuel status meldinger på skærmbillede ( Indgange / retursvar )
Ændring af farver på status meldinger
Valgfri navn / tekst på status meldinger
Standard I/O port eller
Stabilitetstimer i sekunder ( tiden vil ses i statusfelt ) eller
Tænd / slukur funktion ( tidspunkt for aktivering ses i statusfelt ) eller
I/O port styring via SMS
Manuel SMS sender
Udprintning af logfiler
Password på alle ændringer ( Sikkehedskrav )
Sikkerhed med A-nr præsentation og op til 160 tegn i hver SMS besked
Deaktivering af I/O kort for service ( manuel betjening af I/O kort )
Hjælpefil med alle funktioner

 

Systembeskrivelse af gadebelysningsstyring.:

        Her bruges der kun 2 indgange på I/O kortet.
        En som tænd- / slukur & en til lysfølsomt relæ ( skumringsrelæ )
        Begge indgange kan styre op til 16 ( GSM numre ) f. eks. SMS Modul-8
        Når tænd- / slukur eller skumringsrelæ bliver aktiv, bliver dette registeret i statusfelt,
        samtidig med registrering i logistikken / logfilen.
        SMS beskeder sendes til max. 16 ( GSM numre ) f. eks. SMS Modul-8, der efter modtagelse af
        SMS beskeden sender retursvar til SMS-Solutions software.
        Dette bliver registeret i statusfelt samt i logistikken / logfilen.
        Max antal retursvar / SMS Modul-8 statusmeldinger er 14, da vi har brugt 2 indgange til ur & relæ.
        Ved retursvar kan ses om de max 14 SMS Modul-8 styringer er aktive, Tidligere systemer har ikke retursvar.
        Navn på retursvar f.eks. "Byen nord". Opsætning af farve skift mellem grøn & rød efter eget valg
        Ud fra disse informationer kan der beregnes " Tændtimer / forbrug " ( Udskrift til printer )
        Servicefunktion, manuel SMS samt deaktivering af I/O kortet.

 

Systembeskrivelse af produktionsanlægs overvågning.:

        Her bruges der op til 16 indgange på I/O kortet.
        Indgange for alle tænkelige føler, temperatur, tryk, hastighed, væske, spænding, niveau osv.
        Alle indgange har 4 forskellige muligheder ved "aktiv eller inaktiv".
        Normal I/O.
        Hysterese ( Stabilitetstimer ) tid fra 1 – 999 sekunder ved både aktiv & inaktiv.
        Timer ( Tænd- / slukur ) en tid for tænd & en tid for sluk.
        SMS I/O ved modtagelse af SMS fra ekstern styring eller ligende.
        Hver indgang sender SMS besked til max 16 GSM numre. (Servicepersonale, vagt, alarmcentral osv.)
        Dette bliver registeret i statusfelt samt i logistikken / logfilen.
        Logfil til statistik, fejlfrekvens og ligende.
        Servicefunktion, manuel SMS samt deaktivering af I/O kortet
        Retursvar / statusmeldinger for registrering af påbegyndt reparation eller ligende.

 

Hvem er brugerne til ovennævnte :

        Produktionsvirksomheder ( Overvågning af maskiner )
        Kølefirmaer ( Overvågning af temperatur )
        EDB firmaer ( Overvågning af backup & nødstrøm )
        Alarmfirmaer ( Sammenkobling med alarmer )
        Elværker ( Styring af belysning )
        Vand / varmeværker ( Overvågning / styring)
        Gartnerier ( Overvågning af varme, vand osv. )
        Landbrug ( Styring / overvågning af foder osv. )
        Lagerhaller ( Kontrol af ind- & udgange )
        Eller måske noget helt andet.…

 

Spørgsmål vedrørende GSM Alarm version 1,06

Send os en mail ved at klikke her...

 

Tilbage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter